Đối với In Văn Hóa, khi báo giá tới khách hàng, 2 bên đều có lợi.