Lịch Sử Hình Thành

Công Ty trách nhiệm hữu hạn In Văn Hoá nguyên là xưởng In Văn Hoá trực thuộc Công ty Văn Hoá Tổng Hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được thành lập tháng 9/2002 với nhiệm vụ chính là In ấn và Dịch vụ văn hoá phẩm. Từ năm 2002 đến năm 2006, Xưởng In Văn Hoá đã thực hiện in ấn các sản phẩm cho ngành văn hoá và cho hệ thống các nhà sách tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các sản phẩm sổ sách chứng từ, biểu mẫu và một số sản phẩm khác phục vụ tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển doanh nghiệp và Đảng và Nhà nước năm 2006, năm 2009 Công ty Văn hoá Tổng hợp tiến hành thủ tục cổ phần hoá doanh nghiệp thành Công ty Phát triển Văn hoá và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Xưởng in Văn Hoá hoạt động theo mô hình đơn vị trực thuộc Công ty. Đến tháng 9/2009 căn cứ vào hoạt động thực tế của Công ty Phát triển Văn hoá và Du lịch, đã tiến hành sắp xếp lại mô hình hoạt động, Xưởng In Văn Hoá tách và lập thành Công ty Trách nhiệm In văn Hoá hoạt động độc lập theo giấy phép hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 25 tháng 6 năm 2009.

“In Văn Hoá là địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng. Nơi khách hàng có thể yên tâm đặt niềm tin về chất lượng và hài lòng về giá cả.”

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cơ Cấu Tổ Chức

Vũ Ngọc Bốn
Vũ Ngọc BốnGiám Đốc
H. Thị Thu
H. Thị ThuPhó Giám Đốc
Phòng Tổng Hợp
Phòng Thiết kế
Phòng Kinh Doanh
Phòng Sản Xuất
0
Sản Phẩm
0
Khách Hàng
0
Dự Án